Kadın Girişimcilerin Sürdürülebilir İş Modelleri: Çevresel ve Sosyal Sorumluluk

Kadın girişimcilerin sürdürülebilir iş modelleri oluşturarak çevresel ve sosyal sorumluluklarını yerine getirmeleri, hem iş dünyasına hem de topluma olumlu etkiler sağlayabilir. İşte kadın girişimciler için sürdürülebilir iş modellerine odaklanan çevresel ve sosyal sorumluluk stratejileri:

 1. Çevre Dostu Üretim ve Ürünler:
  • Sürdürülebilir malzemelerin kullanılması.
  • Enerji verimli üretim süreçlerinin benimsenmesi.
  • Geri dönüştürülebilir ambalaj ve malzemelerin tercih edilmesi.
 2. Toplumsal Etki Yatırımları:
  • İşin bir kısmının ya da karın bir yüzdesinin sosyal sorumluluk projelerine tahsis edilmesi.
  • Eğitim, sağlık, kadın hakları gibi sosyal konulara odaklanan projelere yatırım yapılması.
  • Toplulukları güçlendirmek amacıyla yerel iş birlikleri ve ortaklıklar kurulması.
 3. Çalışan Hakları ve Eşitlik:
  • Adil ücret politikalarının benimsenmesi.
  • İşe alım süreçlerinde çeşitliliğin ve eşitliğin teşvik edilmesi.
  • Çalışanlara eğitim ve gelişim fırsatları sunulması.
 4. Eğitim ve Farkındalık Programları:
  • Çalışanlar, müşteriler ve tedarikçiler arasında çevresel ve sosyal sorumluluk konularında farkındalığı artırmak amacıyla eğitim programlarının düzenlenmesi.
  • Sosyal medya ve diğer iletişim kanalları aracılığıyla bu konularda bilinçlendirme kampanyaları yapılması.
 5. Sürdürülebilir Tedarik Zinciri:
  • Tedarikçilerin çevresel ve sosyal sorumluluk standartlarına uymalarını sağlamak.
  • Adil ticaret uygulamalarını desteklemek ve yerel üreticilere destek vermek.
 6. Yeşil İnovasyon ve Teknoloji Kullanımı:
  • Çevresel açıdan daha sürdürülebilir teknolojilere ve inovasyonlara yatırım yapmak.
  • İş süreçlerini optimize etmek ve kaynakları daha etkili kullanmak için teknoloji kullanımını teşvik etmek.
 7. Şeffaflık ve Raporlama:
  • İşin çevresel ve sosyal performansının şeffaf bir şekilde raporlanması.
  • Sosyal ve çevresel hedeflere ulaşma sürecinde paydaşlarla etkileşim ve iletişim.

Bu stratejiler, sürdürülebilir iş modellerini benimseyen kadın girişimcilerin hem çevresel hem de sosyal sorumluluklarını yerine getirmelerine yardımcı olabilir. Bu yaklaşım, sadece iş dünyası için değil, aynı zamanda toplumun genel refahı için de olumlu etkiler sağlayabilir.

Girişimci kadınların başlıca sorunları nelerdir?

Girişimci kadınlar, iş dünyasında bir dizi benzersiz zorluklarla karşılaşabilirler. Bu zorluklar, kültürel, toplumsal ve iş dünyası normlarından kaynaklanabilir. İşte girişimci kadınların başlıca sorunları:

 1. Cinsiyet Ayrımcılığı: İş dünyasında hala cinsiyet ayrımcılığı ile karşılaşma olasılıkları yüksektir. Kadın girişimciler, erkek muadilleriyle karşılaştırıldığında finansman ve fırsatlar konusunda eşit davranılmama riskiyle karşı karşıya kalabilirler.
 2. Finansman Erişimi: Girişimci kadınlar, işlerini büyütmek veya başlatmak için gerekli finansmana erişimde zorlanabilirler. Yatırımcıların genellikle kadın girişimcilere daha az yatırım yapma eğiliminde olduğu ve finansal kurumların kadın girişimcilere kredi verirken daha katı olabileceği gözlemlenmiştir.
 3. Ağ ve Mentorluk Eksikliği: Kadın girişimcilerin erkeklerle aynı düzeyde ağ oluşturma ve mentorluk bulma konusunda zorlanabilecekleri görülmektedir. Bu, iş fırsatlarına, kaynaklara ve bilgiye erişimi sınırlayabilir.
 4. İş ve Aile Dengesi: Kadın girişimciler genellikle iş ve aile yaşamı arasında denge kurmak zorundadır. Toplumsal normlar ve beklentiler, kadınların iş hayatında başarılı olmalarını ve aynı zamanda aile görevlerini yerine getirmelerini zorlaştırabilir.
 5. Algı ve Stereotipler: Kadın girişimciler, liderlik ve girişimcilikle ilgili yaygın olarak var olan cinsiyet stereotipleri ile mücadele etmek zorunda kalabilirler. Bu, karar alma süreçlerinde, müşteri algısında ve iş dünyasındaki ilişkilerde etkileyici olabilir.
 6. Yatırım ve Teşvik Eşitsizliği: Kadın girişimciler genellikle daha az risk alındığı ve daha az teşvik edildiği bir ortamda iş yapma eğilimindedirler. Bu, yenilikçi projeleri hayata geçirmelerini ve büyümelerini engelleyebilir.
 7. Cinsiyet Temelli Şiddet ve Taciz: Maalesef, iş dünyasında cinsiyet temelli şiddet ve taciz sorunu sürmektedir. Bu durum, kadın girişimcilerin işyerinde güvende hissetmelerini engelleyebilir ve kariyerlerini olumsuz etkileyebilir.

Bu sorunlara rağmen, girişimci kadınlar çeşitli sektörlerde başarılar elde etmektedir ve bu zorlukları aşabilmek için toplumsal farkındalık, destek ve eşitlik için mücadele etmektedirler.

Sürdürülebilir girişimcilik nedir?

Sürdürülebilir girişimcilik, bir işletmenin sadece kar elde etme amacı gütmek yerine, çevresel, sosyal ve ekonomik etkileri dikkate alarak uzun vadeli sürdürülebilirlik hedeflerine odaklanan bir girişimcilik yaklaşımıdır. Bu yaklaşım, kârın ötesine geçerek toplumsal ve çevresel sorumlulukları da içerir. Sürdürülebilir girişimcilik, işletmelerin çevresel etkilerini azaltma, toplumları güçlendirme ve adaleti artırma amacı güder.

Sürdürülebilir girişimciliğin temel özellikleri şunlardır:

 1. Çevresel Duyarlılık: Sürdürülebilir girişimciler, iş süreçlerini ve ürünleri tasarlarken çevresel etkileri minimize etmeye odaklanırlar. Bu, enerji verimliliği, su tasarrufu, atık azaltma gibi konuları içerir.
 2. Toplumsal Sorumluluk: Sürdürülebilir girişimciler, iş faaliyetlerinin toplumları olumlu bir şekilde etkilemesini sağlamaya çalışırlar. Adil iş uygulamaları, yerel topluluklara destek, eğitim fırsatları sağlama gibi sosyal sorumluluklar bu kapsamda değerlendirilebilir.
 3. Uzun Vadeli Vizyon: Sürdürülebilir girişimciler, kısa vadeli kar hedeflerinin ötesinde uzun vadeli sürdürülebilirlik hedeflerine odaklanırlar. Bu, gelecek nesiller için kaynakları koruma ve iş modelini uzun vadeli olarak sürdürme anlamına gelir.
 4. İnovasyon: Sürdürülebilir girişimciler, sürdürülebilirlik konusunda yenilikçi çözümler ararlar. Bu, yenilenebilir enerji kullanımından, çevre dostu ürün tasarımına kadar geniş bir yelpazede olabilir.
 5. Şeffaflık ve Raporlama: Sürdürülebilir girişimciler, işletme faaliyetleri ve etkileri konusunda şeffaf olmayı ve bu konuda düzenli raporlama yapmayı önemserler. Bu, şirketin sürdürülebilirlik performansının değerlendirilmesine olanak tanır.
 6. İnsana Saygı ve Eşitlik: Sürdürülebilir girişimciler, çalışanların haklarına saygı gösterirler ve çeşitlilik ve eşitlik konularını ön planda tutarlar. Adil ücret uygulamaları ve çeşitli iş gücü politikaları gibi unsurlar bu kapsamda değerlendirilebilir.

Sürdürülebilir girişimcilik, sadece kâr odaklı bir iş modelinden ziyade, uzun vadeli sürdürülebilirliği ve genel toplumsal refahı gözetmeyi amaçlar. Bu yaklaşım, günümüzde giderek daha fazla girişimcinin benimsediği bir değerler bütünüdür.

Kadın Sosyal girişimcilik örnekleri nelerdir?

Kadın sosyal girişimciler, toplumsal sorunlara sürdürülebilir çözümler üretirken aynı zamanda cinsiyet eşitliği ve kadın hakları konularında da etki yaratmayı amaçlarlar. İşte kadın sosyal girişimcilerden bazılarının örnekleri:

 1. ZanaAfrica Foundation (Adwoa Aboah):
  • Adwoa Aboah, ZanaAfrica Foundation’ın kurucusudur. Bu sosyal girişim, Kenya’daki genç kızlara hijyen malzemeleri ve cinsel eğitim sağlayarak eğitimlerine devam etmelerine destek olur.
 2. Kiva (Jessica Jackley):
  • Jessica Jackley, Kiva’nın kurucularından biridir. Kiva, düşük gelirli kadınlara mikrokredi hizmetleri sağlar ve bu kadınların iş kurmalarına olanak tanır.
 3. Women’s Bean Project (Tamra Ryan):
  • Tamra Ryan, Women’s Bean Project’i kurmuştur. Bu sosyal girişim, eski mahkumları ve düşük gelirli kadınları işe alarak onlara beceri kazandırmayı ve topluma entegrasyonlarını desteklemeyi amaçlar.
 4. Global Fund for Women (Musa Mayer):
  • Musa Mayer, Global Fund for Women’ın kurucu direktörüdür. Bu fon, dünya genelinde kadın hakları savunucularını destekleyerek toplumsal değişimi teşvik eder.
 5. Thinx (Miki Agrawal):
  • Miki Agrawal, Thinx adlı şirketin kurucusudur. Thinx, kadınların adet dönemlerinde daha sürdürülebilir ve rahat ürünleri kullanmalarını sağlayarak aynı zamanda dünya genelinde kız çocuklarına hijyen malzemeleri ulaştırmayı amaçlar.
 6. Samasource (Leila Janah):
  • Leila Janah, Samasource’un kurucusudur. Samasource, düşük gelirli kadınlara ve gençlere dijital beceriler kazandırarak, teknoloji sektöründe iş imkanlarına erişim sağlamayı hedefler.
 7. BeyGOOD (Beyoncé):
  • Beyoncé, BeyGOOD adlı sosyal girişimini kurarak çeşitli sosyal sorumluluk projelerine liderlik eder. Bu projeler arasında eğitim, sağlık ve kadın hakları gibi konular bulunmaktadır.

Bu örnekler, kadın sosyal girişimcilerin çeşitli alanlarda nasıl etki yarattığını göstermektedir. Kadın girişimciler, hem iş dünyasında başarı elde etmek hem de toplumsal sorunlara çözümler sunarak toplumsal değişime liderlik etmek için önemli bir rol oynarlar.

 

 

 

Manşet

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

spot_img

SON HABERLER