‘Geleceği birlikte inşa edebiliriz’

sahibinden.com, kadınların iş hayatında daha eşit şartlara sahip olmaları amacıyla Birleşmiş Milletler Kadının Güçlenmesi Prensipleri’ne (WEPs) imza attı. Sürdürülebilir bir toplum için çok önemli olan bu imzayı İş Destekten Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Güntulu Peker’le konuştuk. Peker, “sahibinden.com’un bir rol model olarak  ‘Kadının Güçlenmesi Prensipleri’ni imzalaması, bu sektörde kadınların iş dünyasındaki rolünü güçlendirerek, çeşitliliği artırarak ve toplumsal etkisini yükselterek sürdürülebilir bir geleceğe katkı sağlayabilir” dedi.

 

Röportaj: DENİZ DALLI

Güntulu Hanım sohbetimize hoş geldiniz. sahibinden.com, Birleşmiş Milletler (BM) Kadının Güçlenmesi Prensipleri’nin (WEPs) imzacısı oldu. Sizinle hem bu imzayı hem de sürdürülebilir bir toplum için neler yaptığınızı konuşmak istiyoruz. Fakat öncelikle sizi yakından tanımak istiyoruz. Hem kariyer yolculuğunuzu hem de sahibinden.com’da neler yaptığınızı anlatır mısınız?

İnsan Kaynakları (İK) alanında 23 yıllık kariyerimde bugüne kadar Turkcell, Avea, Speak gibi ülkemizin önde gelen kurumlarında farklı sorumluluklar üstlenerek mesleki anlamda önemli deneyimler elde ettim. Organizasyonel gelişim alanında başladığım kariyer yolculuğuma, son 10 senedir de sahibinden.com’da Çalışan Deneyimi, İşveren Markası, İK Analitiği, Dijital Dönüşüm ve Sürdürülebilirlik alanlarında çalışmalar yürüterek devam ediyorum. sahibinden.com’da, başarılarımızın gerçek sahipleri olan çalışma arkadaşlarımıza güven kültürümüzle “Sahibi Sensin” demek için çalışıyoruz. Hedefimiz başarıları, değerleri, hayatı ve geleceği sahiplendikleri bir çalışma ortamı oluşturarak yenilikçi, sorumluluk alan, yetkilendiren bir kurum kültürü yaratmak. Pozitif psikolojiye olan inancım İnsan Kaynakları süreçlerini mutluluk temeli üzerine inşa etmeme yol açan faktörlerden biri oldu. Erickson College’da aldığım koçluk eğitimleriyle birlikte daha mutlu bir çalışma ortamı yaratmak hedefiyle uygulamalarımızı geliştirmeye devam ediyoruz.

Sürdürülebilir bir dünya için sürdürülebilir bir topluma ihtiyacımız var. Bunun için de toplumsal cinsiyet eşitliğine… Bu bağlamda sahibinden.com’un Kadının Güçlenmesi Prensipleri’ne attığı imzaya gelirsek, bu imzayı neden attığınızı okuyucularımızla paylaşır mısınız?

sahibinden.com bir ilan ve alışveriş sitesi olmanın ötesinde aslında teknoloji üreten bir teknoloji şirketi. Bilindiği üzere teknoloji sektörü ağırlıklı erkek çalışanların yer aldığı bir sektör olarak öne çıkıyor. Kadının Güçlenmesi Prensipleri ise 10 yılı aşkın bir süredir şirketlerin toplumsal cinsiyet eşitliği çalışmalarını hızlandırmalarına, işyerinde, sektörde ve toplumda kadınların güçlenmesine yardımcı oluyor. Kadınların hayatın her alanında ve her seviyesinde varlığını güçlendirmek üzere ekonomik yaşamın içinde artarak yer alabilmesini sağlamak amacıyla, kapsayıcı kurum kültürümüzün ayrılmaz bir parçası olan toplumsal cinsiyet eşitliği için 7 önemli prensibi hayata geçireceğimizi taahhüt ettik. Böylece sahibinden.com olarak toplumsal cinsiyet eşitliğine, kadınların toplumda ve iş hayatında daha fazla rol almasına öncülük ederek, haklarını ve fırsatlarını korumak için projelerimizle Türkiye’nin sürdürülebilir kalkınmasına katkı sağlayacağımıza inanıyoruz.

Altına imza attığınız prensipler neler? Bu prensipler içerisinde öncelikli olanlar var mı yoksa biri olmadan diğeri de olmaz mı?

“Kadının Güçlenmesi Prensipleri” platformu kapsamında benimsediğimiz 7 ilke şöyle:

  • Liderlik İlkesi: Toplumsal cinsiyet eşitliği için üst düzey kurumsal liderlik sağlanması.
  • İş Dünyası Kültürü İlkesi: Tüm kadın ve erkeklere iş yaşamında adil davranılması, insan haklarına ve ayrım yapmama ilkesine saygı gösterilmesi; bu ilkelerin desteklenmesi.
  • Değer Zinciri İlkesi: Tüm kadın ve erkek çalışanların sağlık, güvenlik ve refahının sağlanması.
  • Çalışma Koşulları ve Uygulamaları İlkesi: Kadınların eğitim, kurs ve profesyonel gelişim olanaklarının desteklenmesi.
  • Girişimcilik İlkesi: Kadınların güçlenmesi için girişimci gelişimi, tedarik zinciri ve pazarlama yöntemlerinin uygulanması.
  • Toplumsal Sorumluluk İlkesi: Toplumsal girişimler ve savunuculuk çalışmalarıyla eşitliğin teşvik edilmesi.
  • Ölçüm ve Raporlama İlkesi: Toplumsal cinsiyet eşitliğine ilişkin elde edilen başarıların değerlendirilmesi ve halka şeffaf olarak raporlanması.

WEPs prensipleri, bizlere kadının ekonomik güçlenmesini sağlamak için bütünsel bir çerçeve sunuyor, bu anlamda bir prensibin diğerinden daha öncelikli olduğunu söylemek zor. Çünkü hepsi birbirini tamamlayan unsurlar. Her prensip, cinsiyet eşitliğini iş dünyasında sağlamanın farklı yönlerini ele alıyor ve bir prensip olmadan diğeri eksik kalabiliyor. Ancak biraz önce belirttiğim liderlik ilkesi genellikle diğer prensiplerin başarılı bir şekilde uygulanabilmesi için temel oluşturuyor. İş dünyasının en üst seviyelerinde cinsiyet eşitliği taahhütleri olmadan diğer prensiplerin etkili bir şekilde hayata geçirilmesi zor olabilir. Kurumun cinsiyet eşitliği prensiplerine uygun yönetilmesi, çalışma koşullarının ve uygulamalarının cinsiyet eşitliğini desteklemesi, girişimciliğin teşvik edilmesi ve toplumsal sorumluluk alınması da, iş dünyasında cinsiyet eşitliğinin tam anlamıyla gerçekleşebilmesi için gerekli. Sonuç olarak WEPs prensiplerini bir bütün olarak ele aldığımızda en etkili sonuçları elde edeceğiz.

Kadının Güçlenmesi Prensipleri’ne attığınız imza sahibinden.com’da neleri değiştirecek, yansımaları nasıl olacak?

Teknoloji sektörünün büyük işverenlerinden biri olarak sahibinden.com’un bir rol model olarak  ‘Kadının Güçlenmesi Prensipleri’ni imzalaması, bu sektörde kadınların iş dünyasındaki rolünü güçlendirerek, çeşitliliği artırarak ve toplumsal etkisini yükselterek sürdürülebilir bir geleceğe katkı sağlayabilir. Bu prensiplere bağlılık, iyi bir çalışan deneyimi sağlamak, çalışma arkadaşlarımızın mutluluğunu, performansını artırmak ve iş verimliliğini yükseltmeye katkı sağlarken işyeri kültürünün geliştirilmesine de yardımcı olacak.

Sahibinden.com’da çalışan kadın-erkek dengesi nasıl, yönetici pozisyonundaki kadınların oranları nedir?

Çalışan kadın-erkek dengesinin sağlanması iş dünyasının çeşitliliği ve kapsayıcılığı açısından son derece önemli. sahibinden.com olarak son 5 yılda yönetimdeki kadın sayımızı yüzde 87 artırdık ve böylece kadın yönetici oranımızı yüzde 38’e, üst düzey kadın yönetici oranımızı ise yüzde 50’ye çıkarmış olduk. Son 5 yılda ise kadın çalışan sayımızı yüzde 74 artırarak şirket içinde kadın çalışan oranımızı yüzde 42’ye çıkarırken, AR-GE’de görev alan kadın çalışma arkadaşlarımızın sayısı ise 3,2 katına çıktı. Sonuç olarak, yönetici pozisyonlarında kadınların oranının yükselmesi, iş dünyasının sürdürülebilirliği ve başarısı için oldukça önemli bir adım. Bu dengenin kurulması, farklı yetenekleri bir araya getirerek daha güçlü ve adil organizasyonlar oluşturmamıza yardımcı oluyor.

Bir yönetici olarak hem deneyimlerinizi hem de gözlemlerinizi paylaşacak olursanız, kadınlar dahil oldukları işi ve alanları nasıl değiştiriyor?

Yönetim kurullarında cinsiyet dağılımı konusunda yapılmış birçok akademik çalışma, kadınların şirketin değerini ve imajını doğrudan pozitif yönde etkilediğini ispatlamaktadır. Benim de bireysel olarak gözlemlerim kadın liderlerin yetenekli çalışanları elde tutma oranının erkek çalışanlara göre daha yüksek olduğu, kadın çalışanların iş akışlarını daha bütünsel bir yaklaşımla gözden geçirerek iyileştirdiklerini, müşteri ihtiyacını anlama ve tatmin etme noktalarında daha takipçi oldukları ve hedefe bağlılık noktasında daha tutkulu çalıştıkları yönündedir. Şüphesiz kadınların iş hayatına en büyük katkıları ise yüksek empati becerileri ve kendilerini gerçekleştirme tutkuları ile çalışma ortamında inovasyona ilham vermeleri olabilir.

sahibinden.com’un toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda başka projeleri var mı?

Uzun yıllardır iş yaşamında kadının temsiliyeti üzerine yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Hayata geçirdiğimiz çalışan deneyimi uygulamalarıyla Great Place To Work Enstitüsü tarafından iki kez ‘Kadınlar için En İyi İşyeri’ özel ödülünün sahibi olduk. Sürdürülebilir bir büyüme için her şirketin yetenek havuzunu, çeşitliliği, kapsayıcılığı ve toplumsal cinsiyet eşitliğini göz önünde bulundurarak büyütmesi gerektiğine inanıyor, biz de sahibinden.com olarak tüm bu değerler odağında çalışmaya devam ediyoruz.

Sürdürülebilirlikten Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak, sürdürülebilir bir toplum için kadınlara mesajınız ne olur?

Kadın çalışanlar olarak, farklı bakış açılarımız, empati yeteneğimiz ve liderlik potansiyelimizle sürdürülebilirliği şekillendirme konusundaki sorumluluğumuz büyük. İşbirliği içinde çalışarak, inovasyon ve sürdürülebilirlik arasındaki bağı güçlendirebiliriz. Bilgi, güç ve tutkumuzla sürdürülebilir bir geleceği birlikte inşa edebiliriz. Her adımda çevremize, ekonomiye ve topluma değer katarken, gelecek nesiller için de ilham olacağınıza yürekten inanıyorum.

Manşet

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

spot_img

SON HABERLER